Facebook

Úvod > Projekty > Lidské zdroje, vzdělávání > Vzděláváním ke zvyšování kvality lidských zdrojů

Vzděláváním ke zvyšování kvality lidských zdrojů na Městském úřadu v Jilemnici

V souladu s implementací strategie SA město Jilemnice definovalo 3 pilíře k jejímu naplňování - management, ICT a vzdělávání. Tento projekt je zaměřen na pilíř vzdělávání a řeší zvyšování kvality lidských zdrojů prostřednictvím průběžného vzdělávání. Projekt je vázán na aktivity projektů města schválených ve výzvách 57 a 53. 

V rámci celkového zkvalitnění je nutné systematické zaměření na průběžné vzdělávací potřeby zaměstnanců a jejich následnou vazbu na celkový systém vzdělávání na úřadě.

Hlavní cíle projektu byly definovány následovně:

  • zvýšit kvalitu lidských zdrojů na Městském úřadu v Jilemnici
  • zkvalitnit systém průběžného vzdělávání na Městském úřadu v Jilemnici. 

Cílovou skupinu tvoří úředníci ÚSC a strážníci městské policie-orgánu ÚSC.

Projekt bude naplněn prostřednictvím 4 klíčových aktivit:

  1. Systémové vzdělávání zaměstnanců v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností: v rámci projektu budou zajištěny kurzy pro úředníky a strážníky městské policie (počet účastníků 78, počet certifikátů 294).
  2. Systémové e-learningové vzdělávání: dodavatelsky budou vytvořeny a následně implementovány 2 elearningové kurzy, na jejich koncipování se bude podílet cílová skupina společnou přípravou podkladů a poskytováním zpětné vazby (počet účastníků 29, počet certifikátů 58).
  3. Systém průběžného vzdělávání: svépomocí bude zpracován systém průběžného vzdělávání, v rámci něhož budou analyzovány realizované aktivity průběžného vzdělávání a identifikován prostor pro zlepšení a návrhy řešení skrze vzdělávání (rozpracování základního rámce pro systém vzdělávání - projekt ve výzvě 57).
  4. Řízení a administrace

Z projektu bude podpořeno 78 osob (75 úředníků, 3 strážníci městské policie), vydáno 352 certifikátů.

  • Harmonogram realizace projektu: 10/2011 – 03/2014
  • Celkové náklady projektu: Kč 3 086 278,20
  • Dotace EU: Kč 2 623 336,47
  • Podíl města Jilemnice: Kč 462 941,73

Realizační tým:

Projekt „Vzděláváním ke zvyšování kvality lidských zdrojů na Městském úřadu v Jilemnici“

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.000.14

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Loga ESF

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.