Facebook

Úvod > Město Jilemnice > Zpravodaj města

Zpravodaj města

Zpravodaj města

JILEMNICE – ZPRAVODAJ MĚSTA

 
Vítáme Vás na stránkách informačního měsíčníku občanů Jilemnicka.
 

Jednotlivá čísla zpravodaje vycházejí vždy na začátku nového měsíce a jsou v prodeji v novinových stáncích a ve vybraných prodejnách. Elektronická podoba časopisu je ke shlédnutí v archivu výtisků na této stránce.

Vydávání zajišťuje tým zaměstnanců odboru kancelář tajemníka MěÚ Jilemnice ve spolupráci s redaktorkou zpravodaje.

Děkujeme všem našim pravidelným přispěvatelům za články do našeho zpravodaje. Velmi nás těší Vaše stálá přízeň.

Abychom umožnili kapacitně ještě více prostoru v našem periodiku, doporučujeme články zasílat v maximálním rozsahu jedné normostrany – 1800 znaků  (formát A4, typ souboru .doc, písmo Times New Roman, velikost písma 12 pixelů, řádkování 1,5, okraje po stranách 3 cm, okraje nahoře a dole 2,5 cm, zarovnání textu do bloku).

Těšíme se na Vaše příspěvky!

V tomto roce uzavíráme jednotlivá čísla v následujících termínech: 

Únor 8. 2. 2022
Březen 7. 3. 2022
Duben 11. 4. 2022
Květen 9. 5. 2022
Červen 8. 6. 2022
Prázdninové číslo 8. 8. 2022
Září 12. 9. 2022
Říjen 10. 10. 2022
Listopad 7. 11. 2022
Prosinec 5. 12. 2022

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘÍSPĚVKY

 • preferovány jsou příspěvky dodané elektronicky, pokud to není možné, měl by být text příspěvku bez problémů čitelný
 • příspěvky je třeba doručit nejpozději v den uzávěrky (pozdě došlé nebudou zveřejněny)
 • každý příspěvek musí být podepsán, rovněž všechen ilustrační materiál musí být opatřen jménem i příjmením autora
 • fotografie ke článku zašlete samostatně (neumísťovat je do textu), označit autora fotografie, POZOR na dostatečné rozlišení obrázků (viz. dále informace Fotografie)
 • všechny články projdou v redakci jazykovou korekturou

FOTOGRAFIE

 • digitální fotografie musejí být ve velikosti min. 1400 pixelů na šířku
 • fotografie je třeba dodat ve formátu JPG/TIF/PNG

INZERCE, REKLAMA

 • forma inzertního rámu: celá strana - A5: 118 (šířka) x 169,5 (výška) mm, půl strany - ½ A5: 118 x 80 mm
 • konečný grafický návrh inzerátu dodejte před uzávěrkou zpravodaje
 • inzerci dodejte ve formátu PDF nebo JPG
 • platbu za inzerci lze uskutečnit hotově a nebo na fakturu (hotově se platí na pracovišti CzechPOINT v přízemí radnice, budova A)
 • inzerent obdrží výtisk zpravodaje zdarma

CENÍK INZERCE A REKLAMY

 • barevná reklama a inzerce o velikosti A5 - 1 320 Kč včetně DPH v jednom čísle
 • barevná reklama a inzerce o velikosti ½ A5 - 660 Kč včetně DPH v jednom čísle
 • barevná reklama a inzerce o velikosti A5 umístěná na zadní straně periodika - 3000 Kč včetně DPH v jednom čísle
  (zadní strana je určena pro reklamu a inzerci městských zařízení, v případě umístění komerční reklamy a inzerce rozhoduje redakční rada)
 • poděkování umístěné v bloku zpravodaje - 300 Kč včetně DPH 

INFORMACE PRO PŘEDPLATITELE

 • cena zpravodaje pro rok 2022 činí 15 Kč
 • předplatné lze objednat na e-mailové adrese zpravodaj@mesto.jilemnice.cz, cena se skládá z ceny výtisku a poštovného (roční předplatné v roce 2022 činí 352 Kč)
 • po objednání předplatitel obdrží složenku k zaplacení

KONTAKTY REDAKCE

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
06.09.2017Kodex pro vydávání zpravodaje (typ: PDF, velikost: 1.40 MB)
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.