Facebook

Úvod > Město Jilemnice > Zpravodaj města

Zpravodaj města

Zpravodaj města

JILEMNICE – ZPRAVODAJ MĚSTA

 
Vítáme Vás na stránkách informačního měsíčníku občanů Jilemnicka.
 

Jednotlivá čísla zpravodaje vycházejí vždy na začátku nového měsíce a jsou v prodeji v novinových stáncích a ve vybraných prodejnách. Elektronická podoba časopisu je ke shlédnutí v archivu výtisků na této stránce.

Vydávání zajišťuje tým zaměstnanců odboru kancelář tajemníka MěÚ Jilemnice ve spolupráci s redaktorkou zpravodaje.

Děkujeme všem našim pravidelným přispěvatelům za články do našeho zpravodaje. Velmi nás těší Vaše stálá přízeň.

Abychom umožnili kapacitně ještě více prostoru v našem periodiku, doporučujeme články zasílat v maximálním rozsahu jedné normostrany – 1800 znaků  (formát A4, typ souboru .doc, písmo Times New Roman, velikost písma 12 pixelů, řádkování 1,5, okraje po stranách 3 cm, okraje nahoře a dole 2,5 cm, zarovnání textu do bloku).

Těšíme se na Vaše příspěvky!

V tomto roce uzavíráme jednotlivá čísla v následujících termínech: 

Únor 9.1.2022

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PŘÍSPĚVKY

 • preferovány jsou příspěvky dodané elektronicky, pokud to není možné, měl by být text příspěvku bez problémů čitelný
 • příspěvky je třeba doručit nejpozději v den uzávěrky (pozdě došlé nebudou zveřejněny)
 • každý příspěvek musí být podepsán, rovněž všechen ilustrační materiál musí být opatřen jménem i příjmením autora
 • fotografie ke článku zašlete samostatně (neumísťovat je do textu), označit autora fotografie, POZOR na dostatečné rozlišení obrázků (viz. dále informace Fotografie)
 • všechny články projdou v redakci jazykovou korekturou

FOTOGRAFIE

 • digitální fotografie musejí být ve velikosti min. 1400 pixelů na šířku
 • fotografie je třeba dodat ve formátu JPG/TIF/PNG

INZERCE, REKLAMA

 • forma inzertního rámu: celá strana - A5: 118 (šířka) x 169,5 (výška) mm, půl strany - ½ A5: 118 x 80 mm
 • konečný grafický návrh inzerátu dodejte před uzávěrkou zpravodaje
 • inzerci dodejte ve formátu PDF nebo JPG
 • platbu za inzerci lze uskutečnit hotově a nebo na fakturu (hotově se platí na pracovišti CzechPOINT v přízemí radnice, budova A)
 • inzerent obdrží výtisk zpravodaje zdarma

CENÍK INZERCE A REKLAMY

 • barevná reklama a inzerce o velikosti A5 - 1 320 Kč včetně DPH v jednom čísle
 • barevná reklama a inzerce o velikosti ½ A5 - 660 Kč včetně DPH v jednom čísle
 • barevná reklama a inzerce o velikosti A5 umístěná na zadní straně periodika - 3000 Kč včetně DPH v jednom čísle
  (zadní strana je určena pro reklamu a inzerci městských zařízení, v případě umístění komerční reklamy a inzerce rozhoduje redakční rada)
 • poděkování umístěné v bloku zpravodaje - 300 Kč včetně DPH 

INFORMACE PRO PŘEDPLATITELE

 • cena zpravodaje pro rok 2022 činí 15 Kč
 • předplatné lze objednat na e-mailové adrese zpravodaj@mesto.jilemnice.cz, cena se skládá z ceny výtisku a poštovného (roční předplatné v roce 2022 činí 352 Kč)
 • po objednání předplatitel obdrží složenku k zaplacení

KONTAKTY REDAKCE

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
06.09.2017Kodex pro vydávání zpravodaje (typ: PDF, velikost: 1.40 MB)
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.