Facebook

Úvod > Město Jilemnice > Městská památková zóna > Jilemnice v soutěži o Historické město roku

Jilemnice v soutěži o Historické město roku

Po zakotvení Programu regenerace MPR a MPZ do života historických sídel přišlo Sdružení s myšlenkou oceňovat ta, která dosáhnou na tomto poli nejlepších výsledků. Proto byla na základě usnesení vlády České republiky č. 209/1992 dne 2. 11. 1994 podepsána zřizovací listina Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ. Signatáři tohoto dokumentu byli reprezentanti subjektů garantujících Cenu - ministr kultury, ministr hospodářství (později převzal garanci ministr pro místní rozvoj) a předseda SHS ČMS.

Poprvé byla Cena udělena v roce 1995 a vítěznému městu Svitavy byla předána v průběhu III. řádného sněmu SHS ČMS. Od roku 1996 je Cena předávána při příležitosti slavnostního setkání, které je zároveň oslavou Mezinárodního dne památek a sídel. První oslava MDPS se odehrála dne 18. dubna 1996 v Rytířském sále Valdštejnského paláce v Praze. Od dubna 1997 je toto shromáždění díky pochopení a laskavosti Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu pořádáno ve Španělském sále Pražského hradu všemi třemi zřizovateli Ceny - Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj, ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Kanceláří prezidenta republiky.

Jilemnice se poprvé přihlásila do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2004 a umístila se v rámci památkových zón libereckého kraje na druhém místě, v roce 2005 na prvním a v letech 2006 a 2007 na druhém místě. V letech 2008 a 2009 dosáhla Jilemnice skvělého úspěchu, když se umístila znovu na prvním místě v rámci libereckého kraje a z vítězů krajských kol byla nominována spolu s dalšími dvěma městy na titul "historické město roku". Jilemnice se tak stala prvním městem v Libereckém kraji, které bylo nominováno na titul "historické město roku“, a to dvakrát za sebou! V roce 2010 Jilemnice opět zvítězila v krajském kole, v roce 2011 skončila druhá. V roce 2012 byla Jilemnice na titul historické město roku nominována potřetí a tentokrát nominaci proměnila. Jilemnice se stala "historickým městem roku 2012"! 

V následujících pěti letech se Jilemnice v souladu s pravidly soutěže nemohla soutěže účastnit. V roce 2018 Jilemnice znovu podala přihlášku, ve které prezentovala své aktivity spojené s regenerací památkové zóny v letech předcházejících. Na těchto stránkách prezentujeme úspěchy Jilemnice, dosáhla-li alespoň na vítěství v krajském kole soutěže. Přihlášku do soutěže podává Jilemnice od roku 2018 znovu každým rokem. 

Podrobnosti o soutěži jsou uvedeny na stránkách Sdružení historických sídel.
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.