Facebook

Úvod > Město Jilemnice > Městská památková zóna > Pracovní skupina Programu regenerace

Pracovní skupina Programu regenerace

Pracovní skupina působí v Jilemnici od roku 1993. První „Program regenerace MPZ Jilemnice“ z dubna 1994 i pozdější „Program regenerace památkové zóny Jilemnice 2004“ (Rozšířený program regenerace historické části města z října 2004) schválené zastupitelstvem města byly postupně naplněny. V letech 2010 a 2011 byl vypracován nový „Program regenerace památkové zóny Jilemnice 2012 - 2022“, který byl v letech 2012 a 2017 doplněn o „Dodatek“. Všechny tyto dokumenty byly schváleny zastupitelstvem města a obnova kulturních památek na území MPZ Jilemnice probíhá v intencích nového „Programu“. S „Programem“ a se souvisejícími záměry seznamuje pracovní skupina veřejnost města prostřednictvím městského zpravodaje, internetových stránek města nebo např. formou setkání s občany v rámci tzv. „kulatých stolů“. 

Pracovní skupina se každoročně spolupodílí na přípravě anketního dotazníku, navrhuje, diskutuje a schvaluje akce obnovy kulturních památek v rámci „Programu“ a následně též navrhuje výši spolupodílů města při akcích obnovy kulturních památek realizovaných  v rámci Programu regenerace MPR a MPZ.

V součinnosti s odborem rozvoje, investic a majetku, oddělením rozvoje a investic připravuje pracovní skupina pravidelně také návrh akcí obnovy kulturních památek ve vlastnictví města doporučených k realizaci v následujícím kalendářním roce a s tím související návrh požadavku finančních prostředků v rozpočtu města na nadcházející kalendářní rok.

V neposlední řadě se pracovní skupina spolupodílí na přípravě Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice. Pracovní skupina navrhuje výši dotací z městského dotačního programu.

Zmiňme též, že se pracovní skupina intenzivně zabývá návrhy a podněty souvisejícími s péčí o kulturní památky v památkové zóně Jilemnice, svoje závěry projednává s radou města, popř. i se zastupitelstvem města a ve spolupráci s těmito orgány usiluje o nalézání řešení nejrůznějších problémů souvisejících s péčí o kulturní památky ve městě. Pracovní skupina se podílí na stanovení priorit při realizaci obnovy kulturních památek v MPZ a na území města.

Pracovní skupina Programu regenerace aktuálně pracuje ve složení schváleném radou města na své schůzi konané dne 28. 11. 2018.

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.