Facebook

Úvod > Město Jilemnice > Městská památková zóna > Realizace programu regenerace

Realizace programu regenerace

20 let  programu regenerace městské památkové zóny Jilemnice

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón schválila vláda ČR usnesením č. 209 z 25. 3. 1992.  Jedná se o datační program Ministerstva kultury ČR, ze kterého je možné získat dotaci na obnovu kulturních památek, které se nacházejí na území městských památkových rezervací nebo městských památkových zón.

K Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón se  Jilemnice aktivně hlásí již od roku 1993. Pracovní skupina pro Program regenerace památkové zóny byla založena v srpnu téhož roku.

Mnohé cíle Programu regenerace památkové zóny Jilemnice pro období 2005 – 2015 se podařilo naplnit.. Ke zdařilým realizacím uplynulých let se bezesporu řadí obnova bývalého pivovaru č.p. 1 s expozicí muzea, která byla dokončena v roce 2010 a financována za přispění norského finančního mechanismu.  Dále revitalizace Masarykova náměstí v roce 2009, podpořená dotací z  ROP SV a postupná regenerace Zvědavé uličky, obnova měšťanských domů situovaných okolo Masarykova náměstí - č.p. 9, 10, 79, 81, 82, 175, obnova vnějších omítek a lunetové římsy se sgrafitovou výzdobou základní školy č.p. 288,   revitalizace zámeckého parku a další.

Nový Program regenerace památkové zóny Jilemnice pro období 2012 – 2022 byl schválen v roce 2011, v jeho rámci byly vytyčeny soubory objektů a veřejných prostranství, jejichž obnova a údržba je pro vzhled památkové zóny klíčová.

Náklady na projekty zapojené do Programu regenerace do roku 2012:

  • Příspěvek z programu: 12 747 000 Kč
  • Příspěvek města vlastníkům: 961 000 Kč
  • Podíl vlastníků (včetně města pokud je vlastník): 20 286 644 Kč

Odhad nákladů vložených do MPR/MPZ bez příspěvku z Programu regenerace (včetně infrastruktury, atd.) do roku vzniku programu: více než 270 mil. Kč

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.