Facebook

Úvod > Městský úřad > Památková péče a válečné hroby > Dotace na obnovu kulturních památek > Program regenerace městských památkových rezervací a městských p

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón („program regenerace“)

Vlastníci kulturních památek na území městské památkové zóny Jilemnice mohou čerpat finanční prostředky na obnovu svých kulturních památek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR. Na podpoře se podle pravidel programu zároveň podílí i město Jilemnice.

Státní  dotace/příspěvek na  obnovu kulturní památky poskytnutý prostřednictvím  MK  ČR  může dosáhnout až  50%  ceny obnovy kulturní památky (počítáno z uznatelných nákladů akce). Povinný  příspěvek  města je vždy minimálně 10% z celkové ceny obnovy, povinný podíl vlastníka tedy činí vždy minimálně 40% ceny obnovy.

Aktuální znění zásad programu, formuláře příloh a mnoho užitečných příloh je zveřejněných na stránkách Ministerstva kultury ČR.

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.