Facebook

Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor životního prostředí > Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
09.03.2022Doporučený vzor vedení lesní hospodářské evidence pro drobné vlastníky lesů (typ: XLSX, velikost: 31.12 Kb)
27.01.2022Časový plán města Jilemnice pro provádění opatření uložených v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ 05, aktualizace 2020+ (typ: PDF, velikost: 1.05 MB)
21.01.2022Ochrana ovzduší - závazná stanoviska k nevyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší na území ORP Jilemnice (typ: XLSX, velikost: 19.29 Kb)
04.01.2022Kotlíkové dotace (zákaz kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1. září 2022) (typ: PDF, velikost: 104.02 Kb)
16.12.2021Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti. (typ: PDF, velikost: 586.15 Kb)
16.12.2021Leták - kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti. (typ: PNG, velikost: 1.49 MB)
05.10.2021Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy (typ: PDF, velikost: 1003.26 Kb)
05.10.2021Kotlíkové dotace pokračují (typ: PDF, velikost: 126.76 Kb)
05.10.2021Jak správně topit a ušetřit (typ: PDF, velikost: 3.69 MB)
30.08.2021Plánované kotlíkové dotace v roce 2022 (typ: DOCX, velikost: 19.73 Kb)
26.07.2021Aktualizovaný program "Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ zóna Severovýchod CZ05" (typ: PDF, velikost: 5.97 MB)
- stanovuje závazná opatření k dosažení imisních limitů v době co možná nejkratší dle zákona o ochraně ovzduší.
18.11.2020Leták vydaný státní veterinární správou - africký mor prasat (typ: PNG, velikost: 502.55 Kb)
13.05.2020Příručka pro veřejnost - publikace: Odbor životního prostředí - Městský úřad Jilemnice (typ: PDF, velikost: 1.94 MB)
20.04.2020Pohotovostní linky AOPK pro šetření škod způsobených velkými šelmami (typ: JPG, velikost: 96.25 Kb)
pohotovost pro účely šetření škod na hosp. zvířatech - na těchto regionálních pracovištích (vyjma území národních parků): ● Správa CHKO České Středohoří: 731 502 994 ● Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj: 739 590415 ● RP Liberecko: 731 502 993 ● RP Východní Čechy: 739 046 772. Lze kontaktovat ústředí AOPK ČR na emailu (vlk@nature.cz), popřípradě vedoucí odd. druhové ochrany živočichů Jindřišku Jelínkovou (jindriska.jelinkova@nature.cz) nebo příslušné ředitele regionálních pracovišť AOPK ČR.
20.02.2018Informace Státní veterinární správy - o aktuální nákazové situaci týkající se výskytu ptačí chřipky v Evropě (typ: PDF, velikost: 264.36 Kb)
(vysocepatogenní aviární influenza)
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.