Facebook

Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor územního plánování a stavebního řádu > Územní plánování > Územně analytické podklady

Územně analytické podklady

 

Územně analytické podklady pro území správního obvodu Obce s rozšířenou působností Jilemnice byly pořízeny za finanční podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností). Kliknutím na logo se přesměrujete na stránky IOP

 

 Evropská unie

 

Dokumentace UAP_ORP Jilemnice

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.